Ljubljana

Arcades and buildings on Adamič-Lundrovo nabrežje along the Ljubljanica river viewed from Petkovškovo nabrežje

Adamič-Lundrovo nabrežje & Ljubljanica