Barcelona

Plaça del Rei : Palau Reial Major (Palau del Lloctinent & Saló del Tinell)

Plaça del Rei