Barcelona

Portal del Bisbe (Porta Praetoria) & Palais épiscopal, Plaça Nova

Portal del Bisbe & Palau Episcopal