Girona

Carrer de la Força dans le Bari Jueu

Carrer de la Força, Bari Jueu