Girona

Plaça dels Lledoners

Plaça dels Lledoners