Girona

Cloître de l'abbaye Sant Pere de Galligants

Claustre abadia Sant Pere de Galligants