Tarragona


Volta del Pallol, plus tard devenue Casa de les Beates del convent de Sant Domènec, Plaça del Pallol


Volta del Pallol

Cataluña  |  Espagne  |  Voyages en Europe  |  Home

MAJ 2021-02-19    Copyright © Michel ENKIRI