El Vendrell

Tombe de Pau Casals

Pau Casals's grave